ZIUA CULTURII NAȚIONALE, 2020

Interviu cu istoricul Victor NEUMANN, directorul Muzeului de Artă Timișoara

 

Culture is in a permanent dynamic. Can the values of national culture be affected by the phenomenon of globalization?

V. N.: Este bine când viața culturală e dinamică. Atunci când vorbim de cultura unei comunități naționale, aceasta a fost și va rămâne un reper. Limba, religia, filozofia, istoria, literatura create de o comunitate de-a lungul timpului contribuie la formarea omului, la emanciparea lui politică și la fundarea administrației și justiției statale. Relațiile cu lumi și culturi diferite au fost și sunt importante dintotdeauna. Nu am nici o îndoială că națiunea română – aidoma multor altora – își va păstra valorile proprii. Totodată, ea se va îmbogăți prin contactul cu idei, metode și practici existențiale diferite, prin depășirea prejudecăților cultivate de sistemele totalitare din secolul al XX-lea. Cred în mințile deschise, în omul deprins să caute, să învețe, să privească și să îmbrățișeze atât aproapele, cât și departele. Deîndată ce cultura română va deprinde ori va cultiva astfel de principii fără nici o teamă, România va dobândi o autentică voce națională și europeană.

Because in just one year, Timişoara will be the European Capital of Culture, representing Romania, what can we say about the symbiosis between the culture of Timişoara and the national culture. What values does multicultural Timisoara bring to the national culture?

V. N .: Timișoara has always created values that have affected communities wider than the local and regional ones. Open to experiments of all kinds, technical, scientific, commercial, but also religious and cultural, the city stood out through individual and collective mentalities. Since 1919, when Timișoara and most of historic Banat became part of Romania, there has been a fusion of local and national cultures. There are many examples that show that the creative spirit of the people of Timisoara was - sometimes, even today - an important contributor to the national culture. Not only engineers, craftsmen, merchants, entrepreneurs, industrialists, but also musicians and visual artists, writers and philosophers have always excelled here.

Let's admit that musicians like Ion Vidu, Sabin Drăgoi, Josef Brandeis, Filaret Barbu, Tiberiu Bredicianu, Richard Oschanitzki were composers and performers of the entire Romanian nation. Their creation is found in many of the classical music programs of the Romanian Philharmonic. Nine contemporary conductors and composers have excelled and excel both nationally and internationally, brilliant examples being Remus Georgescu, Nicolae Boboc and, more recently, Cristian Măcelaru. Conductor with an extraordinary international activity, Cristian Măcelaru is one of the remarkable products of the music art school from Timișoara, former student of the Ion Vidu Music High School. He has been conducting world-famous symphony orchestras for several years, such as those in New York, Chicago, Los Angeles, Munich, The Hague, Dresden, Leipzig, Berlin, Vienna, London, Paris. He is currently the principal conductor of the Cologne Symphony Orchestra. As for his presence in the national culture, Cristian Măcelaru is the conductor of the Romanian Chamber Orchestra, an orchestra that will perform in the programs Timisoara 2021 - European Capital of Culture.

Also in the field of classical music, an exceptional performer is Corina Belcea, another elite product of the art school in Timisoara and who represents Romania admirably in the world. She established herself worldwide through the Belcea Quartet, which she founded in London, where she completed her studies, being selected in Yehudi Menuhin's class since high school.

In another musical genre, it is about rock music, unmistakable is the activity of six decades of the band Timisoara Phoenix, whose influence was felt throughout Romania. Its music illustrates very well the processing of Romanian folklore and the influence of Western cultural currents. Nicu Covaci, Bela Kamocsa, Moni Bordeianu, Josef Kappl are some emblematic names for rock music in Romania since 1960 and until today.

În arta vizuală avem o altă școală de nivel național, individualități și grupuri reprezentând atât multi – și interculturalitatea locală, cât și cultura națională. E cazul liceului de arte, al grupului Sigma, precum și al Filialei Timișoara a Uniunii Artiștilor Plastici din România. Ceea ce a produs grupul Sigma la Timișoara în anii ‘60-‚80 ai secolului trecut reprezintă neoavangarda artei românești, astăzi receptată și recunoscută în Europa și în lume. Liceul din Timișoara – al cărui curriculum a promovat deschiderea spre autentic și spre inovație – a jucat rolul unei adevărate universități de arte în a doua jumătate a secolului al XX-lea. Acolo s-a constituit un grupul Sigma, cel ce, prin creațiile sale, a devenit una dintere cele mai autentice punți de legătură intelectuală și artistică a României postbelice cu lumea. Roman Cotoșman, Ștefan Bertalan, Constantin Flondor, Dori Tulcan sunt numele care – individual sau colectiv – au dat contur creațiilor Sigma. Mentorul lor a fost una dintre personalitățile de vârf ale culturii umaniste din Timișoara și din România, e vorba de eminentul profesor Eduard Pamfil.

Interview conducted by Otilia Halunga - Agerpres